Speelruimte & Werkplek - Speel met de werkelijkheid


Op zoek naar speelruimte binnen uw werk of in uw leven – gewoon omdat het leven dan leuker en het werken lichter wordt?
Speelruimte & Werkplek biedt creatieve en effectieve begeleiding voor uw personele organisatie en uw persoonlijke ontwikkeling: coaching en training anders dan anders, want…
 

Speelruimte & Werkplek
 • staat onder de bezielende leiding van Theo Verstraten, Die man uit Purmerend, met de ervaring die nodig is voor wijsheid en onderscheid;
 • combineert de speelsheid van het theater met brede bedrijfsmatige expertise op het gebied van personeel en organisatie;
 • put uit rijke bronnen: van human resources en competentie-management tot methoden van grote theatermakers met de wereld als speeltoneel;
 • stelt mensen en hun interacties centraal, maakt theorie en methodiek dienstbaar als haast onmerkbare onderleggers voor begeleidingsprocessen;
 • zorgt dat kennis, talenten, karakter en competenties goed overdraagbaar zijn naar de werksituatie;

Speelruimte & Werkplek beschikt over een uitgebreid en creatief netwerk van partners, zoals:
 • de Vliegende Kok, met wie we bijvoorbeeld ‘diners pensants’ organiseren voor mannen die het moeilijk hebben…
 • Manmade, architectuur, decor- en standontwerp, met wie wij uw toekomstplannen fysiek verkennen
 • Bavius Krommelinde, die u samen met zijn wetenschappelijk assistent drs.Johan Juk inwijdt in de overeenkomsten tussen de ontwikkelingen in de bouwkunst en de organisatieleer. Een ideale kick-off voor uw organisatieontwikkelingsprojecten.
 • dr. Betweter, specialist in veranderkunde, die ondermeer louterende lezingen verzorgt voor vrouwen die vast zitten …
 • Finetuning Business Events, het evenementenbureau waarmee we kick offs vormgeven, metaforen tot leven brengen en een creatieve basis leggen voor fusietrajecten…
 • Tonny Holtrust, gerenommeerd trainer en manager met wie we sparren voor creatieve coaching;
 • Sinterklaas, die rond zijn verjaardag altijd bereid blijkt uw directie- of managementteam op scherp te zetten.

Kortom: Speelruimte & Werkplek onderscheidt zich in de markt van training, coaching en consultancy doordat het niet formeel, bureaucratisch en begrotelijk is, maar speels, flexibel, persoonlijk en betaalbaar.
 
Wat kan Speelruimte & Werkplek voor u betekenen?
 
Training en ontwikkeling
· teamcoaching
· speelse samenwerking
· competentiemanagement
 
Procesbegeleiding
· creatieve planontwikkeling
· fusie en cultuurverandering
· prikkelend voorzitterschap
· uitnodigende provocatie
 
Persoonlijke begeleiding
· coaching
· mediation
· loopbaanontwikkeling
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint